✿ O nás ✿

Malostatek Blatiny je statek rodiny Horákových ukrytý v lesích jižních Brd. Zázemí statku tvoří uzavřený areál okolo starého mlýna o celkové velikosti 15 ha. V areálu jsou desítky staletých dubů, několik tůní, dva potoky ale i tři rybníky. Dalších deset hektarů je rozeseto v okolí, převážně u domovské obce Přešín. Veškeré pozemky slouží k pastvě či produkci sena a hospodaří se na nich ekologickém režimu. Pouze na necelém aru pěstujeme pro vlastní užitek brambory.

K malostatku připadá dalších skoro 10 ha lesních porostů (část v Evropsky významné lokalitě Prameniště Přešínského potoka), ve kterých ze zásady nepraktikujeme holosečné kácení. V rámci šetrného hospodaření slouží lesní pozemky k produkci stavebního, truhlářského a palivového dřeva, které si těžíme i zpracováváme svépomocí.

Chloubou malostatku jsou jak tažní voli, využívaní při práci v lese, na poli ale i při společenských akcích, ale také dojné stádo českého strakatého skotu zapsané v genových rezervách českého státu. Díky chovným hejnům hus landeských a kachen pižmových se nám v zimě dostávají na stůl i pečínky od této naší vodní drůbeže. Okrajově si pak dopřáváme, a to nejenom o Vánocích, i ryby z našich rybníků.

Nejpřesnějším ukazatelem intenzity našeho hospodaření je výskyt živočišných i rostlinných druhů na námi obhospodařovaných zemědělských i lesních pozemcích. Trvalými obyvateli našeho areálu z řad divoké zvířecí říše je vydra říční, tchoř tmavý, ledňáček říční, chřástal polní, křepelka polní, dudek chocholatý, puštík obecný, vranka obecná, modrásek bahenní, rak kamenáč, čolek horský, mlok skvrnitý či zmije obecná. Z rostlinných druhů jsou to kupříkladu chráněný kosatec sibiřský či lýkovec jedovatý.

Neopomenutelnou součástí konceptu Malostatku Blatiny je dobrovolnictví. Do aktivit spojených s pořádáním veřejných akcí, ale i se samotnou údržbou krajiny, je převážně o víkendech zapojeno mnoho našich rodinných příslušníků, našich přátel či jejich přátel, ale i jejich rodinných příslušníků. Díky těmto lidem jsme schopni sázet stromy, obnovovat remízky, přilepšovat welfare našich zvířat ale především pořádat přímo na statku akce pro veřejnost

Malostatek Blatiny je tedy především společenství lidí, kterým se spolu ve volném čase strašně dobře pracuje a večer se nám spolu na dvoře pod lípou o poznání lépe zpívá a povídá. Malostatek není jen o hospodaření a zemědělství. Na malostatku totiž sídlí i tři živnostenské projekty podnikavých manželů Horákových – volská university University of Ox, veterinární ordinace Doktorky ze dvorka MVDr. Martiny Horákové a multifunkční dílna Člověka zručného.