Výroční zpráva 2015

Čo sa urobilo

• Vzhledem k tomu, že jsou po sedmi letech na statku za námi ty nejdůležitější a největší činnosti a rekonstrukce, zaměřujeme se především na drobnosti, pilovaní detailů a zkrášlování okolí. Taktéž se věnujeme více sobě, našemu potomkovi i veřejnosti.

• Ucelení pozemků na jeden krajinný celek, čímž mohou zvířata být stále spolu, toulat se po našich pozemcích jak chtějí a přitom migrovat za vodou i pastvou. Pastviny se tak spásají rovnoměrně všemi druhy zvířat najednou. Na pozemcích byly zachovány a ohraničeny remízky a významné krajinné prvky. V ohradách, na loukách a na ostatních pozemcích statku jsme tedy začali s dlouhodobou úpravou krajiny, která by měla poskytnout úkryt a místo pro život převážně drobné zvěři a hmyzu.

• Nutné, mnohdy i generální opravy u nově zakoupeného terénního vozu, který slouží k práci okolo statku.

• Stavba udírny.

• Instalace kamerového systému, hlídajícího pastviny, dílnu i okolí domu.

• Nové boční strany na pódiu, vytvořené ze skládaných štípaných polen.

• Realizace projektu potravinových bank.

• Zkrášlení prostoru před zahradou pomocí lavičky, popelníků i odpadkových košů.

• Opravy vozů VW Golf II a Suzuki Samurai určených k prodeji a následně prodaných.

• Vytvoření a následné umístění nástěnek, sloužících k informování veřejnosti.

• Výroba ruční přezouvačky na pneumatiky, která byla letos (bohužel) již mnohokrát vyzkoušena.

• Uzpůsobení vozů a postrojů pro tah s volkem Bolkem.

• Dokončení systému sběru vody do rybníčku pod dílnou, který díky umělému potůčku slouží k celoročnímu napájení zvířat dešťovou vodou za každého počasí.

• Výroba a umístění výkonného čerpadla, sloužícího k rozvodu užitkové vody z rybníčku pod dílnou k napájení i zalévání.

• Instalace výkonného a ekologicky úsporného čerpadla sloužícího k rozvodu vody do radiátorů ve vnitřních prostorách celého statku.

• Červencové sušení sena, při kterém se urodilo skoro sedmdesát velkých kulatých balíků.

• Drobnější práce nezahrnuty a že jich bylo letos mnoho

Čo sa (snad) urobí v budúcom roku

• kryté parkovací přístřešky za domem u dílny

• rekultivace parkoviště pod zahradou

• dozdění a spárování v chlívku

• využití dešťové vody z plochy střechy seníku k napájení zvířat

• drobnější práce nezahrnuty

Čo sa obstaralo

• nové ekologické terénní vozidlo sloužící k obsluze okolo statku i k dopravě po okolí

• lis na dílenské lisování

• kamerový systém

• pořízení fotopastí k monitoringu fauny na Sedlčansku

• ponorné čerpadlo na dešťovou i kalovou vodu

• stůl na stolní tenis

• digitální ultrazvuk, sloužící k diagnostice nejen pacientů paní malostatkářky

• mnoho a mnoho drobností nezbytných pro provoz malostatku

Čo bolelo (ne)prebolelo

• kozel Blek – amputace rohu

• pes Tomáš hemoragická gastroenteritida

• Martina, chronické omrzliny

• Matouš, drobné sešitiny na končetinách

• drobnější oděrky nezahrnuty

Poďakovanie

• rodičům za soudržnost s námi a naším/vaším malostatkem

• účastníkům víkendovek a ostatním pomocníkům: Martinovi Mašků, Kátě s Bártem a Bětkou, Zdeňkovi Jankovi, Anežce, Vojtovi a Martinovi, Oldovi Rozvědčíkovi s Editou, Lukášovi z Pacifiku Velině s Dorotou – holkám slovanskejm, rodině Hronových, Terce, Chosému a Honzíkovi, Láďovi Vimmrů a Petrovi Zewlákovi za focení

• místním domorodcům co pomohou, i když nemohou: panu Zdeňku Patákovi st., panu Antonínu Petržílkovi, Milanovi Křížků, Vencovi Nedělů, Jirkovi Neradů, paní Ing. Ivaně Skalické, Honzovi a Gábině Skalických, Přemyslu Skálovi s manželkou, rodině Tichých a Novákových, panu Boháčovi s Ingrid za podporu a skvělou spolupráci při vyhánění srnčat

• panu Novotnému ze Šebáňovic za pravidelné zásobování zbytky stravy

• Karlovi Křehlíků a Zdeňkovi Polreichů za zásobování suchým pečivem

• Honzovi s Hedvikou coby „pátému pomeranči“ (www.orange5.cz) za skvělé zpracování plakátů na kulturní akce

• MVDr Alešovi Kotovi, MVDr Ondřejovi Bečvářovi, MVDr Milanovi Bednářovi, MVDr Martinovi Pánovi, MVDr Alešovi Kocábovi, MVDR Martinu Jehličkovi, MVDr Liborovi a Jiřině Sedlákovým za poradenskou činnost

• autoservisu Bouček (Vrátce), autoservisu Rákosník (Hodětice) a Lavor Moto Rescue za poradenské služby a kvalitní servis našich dopravních prostředků

• Kamile Janyškové a Mariovi za občasné vyvenčení koníka Pastory

• Peťovi Chocholoušů za pomoc v orientování se okolo správy nových emailů a nových stránek, bezplatně umístěných na jeho serveru.

• všem dárcům granulí, suchého pečiva, skořápek a jiných pro ně přebytečný a pro nás důležitých artiklů

Koľko nás tu vlastne je

• lidé : Martina a Matouš Horákovi, mamka Hanka, skřítek Máťa junior a externě mamka Jana s Kájou

• psi : Spídy, Tomáš, Chrpina, Lola, Minek, Dědek III (Blesk)., Babka III. (Ajda) a Uriáš

• kočky Drátěnka, Nulák, Fenda, Pepina, Třínožka, Otylka a Béďa

• kozel Laďa a Blek, kozy Anděla, Bukvice, Žofka, Amazonky a pět ovcí a beran

• liška Bernardeta, samice káněte, divočák Darwin, vietnamská prasnice Cvalda, kolonie králíka divokého, kapříci

• slepice, husy, krůty, kachny divoké a holubů čím dál tím méně,

• volek Bolek, koník Pastora,

• přestěhovalo se pár oveček a koz a mnoho  nalezených koček a psů

• navždy nás opustil kocour Klučík a Lojza, ovce Adélka, křepelky, freťák Candát a burunduk

• celkem je nás na statku okolo osmdesáti tvorů o devatenácti druzích

Čo sa udialo v kultúre i inde

• jarní kulturně pracovní víkendovka pro studenty i zaměstnané

• záchranná kampaň : „Zachraň srnče - projdi se ! “

• monitoring vzácných druhů divokých zvířat na Sedlčansku a jejich ochrana

• „soukromá“ letní i vnitřní promítání

• malofestival : „Folkové Blatiny“

• tradiční zvířecí betlém : „Šebáňovický Kozí Betlém“

• bezpočet exkurzí a programů pro děti, mládež i rodiče a ubytovacích akcí pro organizované skupiny mládeže

• tímto děkujeme všem účinkujícím umělcům a jejich pomocníkům : Honzovi Řepků, Petru Ovsenáků, Dagmar Voňkové, Lumírovi Slabému, kapele Choroši a Danu Járkovi (mistr zvuku)

• poskytnutí několika rozhovorů do místního tisku, tvorba kalendářů pro rok 2016

• celoroční informační práce na facebookových a webových stránkách stránkách

• neustálá inovace webových stránek – nyní byste na nich měli najít veškeré potřebné informace

• letos jsme u nás na statku seznámili s životem na venkově a mezi zvířaty 1054 dětí a omladiny (počítány jen děti, kteří na statku využili ubytování), címž jsme překonali loňský rekord