Výroční zpráva 2013

Čo sa urobilo

• stavba seníku
• stavba veterinární ordinace nejen pro naše svěřence
• výroba vidlí na kulaté balíky do čelního nakladače
• výroba líhně ze staré lednice na umělé líhnutí drůbeže
• výroba sněhových řetězů na traktor
• výroba příkrmiště  na kulaté balíky sena pro ovce a kozy
• zasíťování výběhu pro králíky (ochrana proti náletům dravců)
• výroba vzduchového kompresoru
•  kompletní reorganizace dílny a kolny (nový nábytek, elektřina, osvětlení, pracovní stoly, okna, mříže, . . . )
• revitalizace výběhu prasat – odbahnění, instalace pařezu na drbání
• inovace holubníku – promenáda místo bidýlek, zasíťování zespodu holubníku proti pádu holoubat na zem
• instalace nový oken v druhém patře domu
• rozvedení ohradníkového proudu ke králičímu a drůbežímu výběhu – zabezpečení proti vniku kun a lišek
• nové rozvody ohradníkového proudu s centrálním vypínačem v dílně a s centrálním přepínáním do jednotlivých výběhů a pastvin
• výroba kolečka na vožení dřeva
• skalka před vchodem do domu na původně nevyužitém a blátivém plácku
• nové okénko pro rychlý výdej točených nápojů v kiosku na zahradě
• okapové svody v uličce z terasy na zahradu svedené do nádrže
• instalace nového osvětlení ve stodole (stáji)
• drobnější práce nezahrnuty

Čo sa (snad) urobí v budúcom roku

• přebudování korby Suzuki Samurai na sklápěcí korbu
• vybudování ovčína na ploše před domem
• obydlení půdních prostor nad stodolou
• kryté parkovací přístřešky za domem u dílny
• rekultivace parkoviště pod zahradou
• rekonstrukce tarasu nad úvozovou cestou
• dozdění a spárování v chlívku
• rekultivace louky mezi lesy
• využití vody ze střechy seníku k napájení van v ohradách
• drobnější práce nezahrnuty

Čo bolelo (ne)prebolelo

• Malina, přetržení křížového vazu a následná operace
• Martina, chronické omrzliny,
• Matouš, drobné sešitiny na končetinách
• drobnější oděrky nezahrnuty

Poďakovanie

• rodičům za soudržnost s námi a naším/Vaším malostatkem
• účastníkům víkendovek a ostatním pomocníkům : Martinovi Mašků, Kristýně a Veruně Lutovských, Kláře Tůmů, Michalovi zvanému Bárt, Kátě Vaňků, Hanče Staňků, Kachně Kozáků, Dušanovi Čechů, Robertovi zvanému Kotelník, Petrovi Schlattauerů, Martinovi Splavců, Anežce, Fanče, Vojtovi a Petrovi, Petře Koukolíkové, Oldovi Rozvědčíkovi
• místním domorodcům co pomohou, i když nemohou : panu Zdeňku Patákovi st., panu Antonínu Petržílkovi, Janě a Prokopovi Šmídů,  Vencovi Nedělů, Jirkovi Neradů, panu  Wallymu Youhanicovi, paní Ing. Ivaně Skalické, Honzovi a Gábině Skalických, Iloně Lánové, Jiřímu Sommerovi, Přemyslu Skálovi
• rodině Novotných ze Šebáňovic za pravidelné zásobování zbytky stravy
• Karlovi Křehlíků a Zdeňkovi Polreichů za zásobování suchým pečivem
• Honzovi s Hedvikou coby „pátému pomeranči“ (www.orange5.cz) za skvělé zpracování plakátů na kulturní akce
• MVDr Alešovi Kotovi, MVDr Ondřejovi Bečvářovi, MVDr Milanovi Bednářovi, MVDr Martinovi Pánovi, MVDr Liborovi a Jiřině Sedlákovým za poradenskou činnost
• autoservisu Bouček (Vrátce) a autoservisu Rákosník (Hodětice) za poradenské služby a kvalitní servis našich dopravních prostředků
• Martině Synovcové, Kateřině Šáchové a Andree Havelkové za občasné vyvenčení koníka Pastory
• Peťovi Chocholoušů za pomoc v orientování se okolo správy nových emailů a nových stránek, bezplatně umístěných na jeho serveru.
• všem dárcům granulí, suchého pečiva, skořápek a jiných pro ně přebytečný a pro nás důležitých artiklů

Koľko nás tu vlastne je

•  lidé : Martina a Matouš Horákovi, jeden externí (brzy snad interní senior) : mamka Hanka
• psi : Bela, Tomáš, Chrpina, Lola, Minek, Dědek II., Babka II.,
• kočky Drátěnka, Klučík, Fenda, Pepina a kočka Třínožka,
• kozel Laďa, Ruda, Šáša, kozy Anděla, Bukvice, Žofka a šest ovcí a beran
• liška Bernardeta, samec káněte, divočák Darwin, vietnamská prasnice Cvalda, freťák Candát, burunduk páskovaný, kolonie králíka divokého, kapříci
• slepice, husy, křepelky, krůty, kachny divoké a holubů čím dál tím méně,
• kráva Malina, koník Pastora
• přestěhovalo se pár oveček a koz a mnoho  nalezených koček a psů 
• navždy nás opustil Dědek I., Babka II., kočička Můňa a kocour Karel,

Čo sa udialo v kultúre i inde

• jarní kulturně pracovní víkendovka pro studenty i zaměstnané
• záchranná kampaň : „Zachraň srnče - projdi se ! “
• spolupořádání (v koprodukci s rodinou Šmídových ze Šebáňovic) cyklistických závodů : „Šebáňovická sebevražda“
• „soukromá“ letní i vnitřní promítání
• malofestival : „Folkové Blatiny“
• tradiční zvířecí betlém : „Šebáňovický Kozí Betlém“
• bezpočet exkurzí a programů pro děti, mládež i rodiče a ubytovacích akcí pro organizované skupiny mládeže
• tímto děkujeme všem účinkujícím umělcům a jejich pomocníkům : panu Kamilu Rabyňáků z Luhů, Honzovi Řepků, Petru Ovsenáků, Daně Houdkové a její sestře, Jiřímu Smržovi, Benovi Lovettovi, Ireně Mimose Jiřímu Sukovi a Pavlovi Radů (mistr zvuku)
• poskytnutí dvou rozhovorů do Benešovského denníku, rozhovor pro časopis Šťáva (ČEZ)
• tvorba letáků seznamujících veřejnost s naším sdružením a jeho činností
• tvorba letáků pro rozšíření exkurzí a pobytových programů
• tvorba kalendářů pro rok 2014
• tvorba triček s motivem kance Darwina a krávy Maliny
• tvorba připínacích placek s motivem kance Darwina a krávy Maliny
• celoroční informační práce na facebookových stránkách
• inovace webových stránek – nyní byste na nich měli najít veškeré potřebné informace