Výroční zpráva 2012

Čo sa urobilo

• výstavba nové noclehárny v patře nad kozím chlívkem (kapacita cca 20 osob)
• nový rošt na půdě nad stájí k ukládání objemných sezónních věcí
• dětské hřiště v zahradním amfiteátru
• nová střecha na pódiu
• rákosové stěny pódia
• informační popisky u výběhů jednotlivých zvířat
• ochoz holubníku, namísto úzkých bidýlek, 
• umístění větrníkové korouhvičky na holubník (plašič dravců)
• výroba nových a bytelných rámečků na dřevo pod střešním převisem domu
• nové okapové svody, včetně jejich svedení do nádrží nově umístěných na určených místech (dosažení toho, že momentálně není na statku okapový svod, z kterého bychom nesbírali vodu)
• rozšíření líhně na dvojnásobnou kapacitu
• výroba nových odchoven kuřat
• oprava valníčku za kravku – nová kola, brzdy, bočnice, uzamykatelný šuplík, předělání oje na tahání jedním zvířetem
• oprava VW Golf II – oprava podvozku, brzd, lak, rozvody, výměna oleje,  vyvaření lemů blatníků
• celková oprava valníku za traktor (5 tun) – obroušení, nový lak, úprava na třístranné sklápění, obnova bočnic, nová elektřina, brzdy a hydraulika
• zabezpečení dílny – mříže, alarm, bezpečnostní zámky,
• zhotovení výběhu pro srnky v depozitu
• výkop rybníčku, napuštění, vysazení rostlin a kapříků (víkendovka)
• zednické práce a vyspárování terasy 1. část (víkendovka)
• nové provazové držáky solí ve všech ohradách
• vyvaření lučních bran
• bezpočet záchranných akcí a výjezdů pro zatoulaná či zraněná domácí i handicapovaná zvířata
• drobnější práce nezahrnuty

Čo sa (snad) urobí v budúcom roku

• přebudování korby Suzuki Samurai na sklápěcí korbu
• vybudování ovčína na ploše před domem
• kryté parkovací přístřešky za domem
• rekultivace parkoviště pod zahradou
• rekonstrukce tarasu nad úvozovou cestou
• dozdění a spárování v chlívku
• rekultivace louky mezi lesy
• pořízení čelního nakladače na traktor
• drobnější práce nezahrnuty

Čo sa obstaralo

• valníček za pony - kravku Malinu,
• valník za traktor 5 tun
• radlice na sníh
• sporák na dřevo do bytu domácích
• a mnoho drobností nezbytných pro provoz malostatku

Čo bolelo (ne)prebolelo

• Malina, těžko léčitelný otok zadní nohy nad spěnkou
• Lola, přetržení křížového vazu
• Martina, chronické omrzliny, přelomený prst
• Matouš, operace kýly a drobné sešitiny na končetinách
• drobnější oděrky nezahrnuty

Poďakovanie

• rodičům za soudržnost s námi a naším malostatkem
• Jirkovi Vaňků a Davidovi Šmídů za pomoc při věcech nenadálých i očekávaných
• účastníkům víkendovek a ostatním pomocníkům : Martinovi Mašků, Kristýně a Veruně Lutovských, Kláře Tůmů, Michalovi zvanému Bárt, Kátě Vaňků, Hanče Staňků, Kachně Kozáků, Dušanovi Čechů, Dorce a Kubovi Šellů, Robertovi zvanému Kotelník, Petrovi Schlattauerů, Martinovi Splavců, Tomášovi Zvěřinů, Monice a Míšovi s rodinou, Anežce, Fanče, Vojtovi a Petrovi z Farmy Gex ve Všeticích,
• místním domorodcům co pomůžou, i když nemůžou : panu Zdeňku Patákovi st., panu Antonínu Petržílkovi, Janě a Prokopovi Šmídů,  Vencovi Nedělů, Jirkovi Neradů, panu  Wallymu Youhanicovi, paní Ing. Ivaně Skalické a Pavlovi Krchňáků
• rodině Novotných ze Šebáňovic za pravidelné zásobování zbytky stravy
• Karlovi Křehlíků a Zdeňkovi Polreichů za zásobování suchým pečivem
• Honzovi s Hedvikou coby „pátému pomeranči“ (www.orange5.cz) za skvělé zpracování plakátů na kulturní akce
• rodině Částkových ze Sedlečka (Petrovi, Marušce, Míšovi  a Emě ) za materiální pomoc a neskonalou vstřícnost k našemu malostatku
• MVDr Kotovi , MVDr Liborovi a Jiřině Sedlákovým za poradenskou činnost
• autoservisu Bouček (Vrátce) a autoservisu Rákosník (Hodětice) za poradenské služby a kvalitní servis našich dopravních prostředků
• Peťovi Chocholoušů za pomoc v orientování se okolo správy nových emailů a nových stránek, bezplatně umístěných na jeho serveru.
• všem dárcům granulí, suchého pečiva, skořápek a jiných pro ně přebytečný a pro nás důležitých artiklů

Koľko nás tu vlastne je

•  lidé : Martina a Matouš Horákovi, jeden externí : mamka Hanka
• psi : Bela, Tomáš, Chrpina, Lola, Minek, Dědek, Baba,
• kočky Drátěnka, Karel, Fenda, Můňa, Pepina a kočka Třínožka,
• kozel Laďa, kozy Anděla, Bukvice, Žofka a sedm ovcí a beran
• liška Bernardeta, rodinka káňat, divočák Darwin, vietnamská prasnice Cvalda, freťák Candát, rodinka burunduků, kolonie králíka divokého, kapříci
• slepice, husy, křepelky, krůty, kachna a holubů čím dál tím méně,
• kráva Malina, koník Pastora
• přestěhovalo se pár oveček a koz a mnoho  nalezených koček a psů 
• navždy nás opustil Labuťák, kobylka Cremona, kočička Žolinka, koza Berta, pejsek Pedro a srneček Arnošt

Čo sa udialo v kultúre i inde

• dvě kulturně pracovní víkendovky pro studenty i zaměstnané
• záchranná kampaň : „Zachraň srnče - projdi se ! “
• spolupořádání (v koprodukci s rodinou Šmídových ze Šebáňovic) cyklistických závodů : „Šebáňovická sebevražda“
• „soukromá“ letní i vnitřní promítání : „Grandhotel“, „Král Šumavy“, „Vše pro dobro světa a Nošovic“, „Absurdistán“, „Rabín Jákob“
• letní vystoupení pana heligonkáře Kamila Rabyňáka z Luhů : „Staročeská heligonka“ pro starší, ale i mladší
• malofestival : „Folkové Blatiny“
• tradiční zvířecí betlém : „Šebáňovický Kozí Betlém“
• bezpočet exkurzí a programů pro děti, mládež i rodiče
• tímto děkujeme všem účinkujícím umělcům a jejich pomocníkům : panu Kamilu Rabyňáků z Luhů, Honzovi Řepků, Petru Ovsenáků, Žofce Kabelků, Markovi Vojtěchovi, Petrovi a Fanče Moravcovic, kapele Na vlnách TSF a Pavlovi Radů (mistr zvuku)
• založení občanského sdružení
• vytvoření stanov, jednotného designu sdružení a zřízení účtu sdružení
• vytvoření vzoru darovacích smluv, přihlášek členů, členských průkazů,
• vytvoření návštěvního řádu
• účinkování ve třech dílech pořadu České televize „Máte mě!“ (jalovice Malina, divočák Darwin, kobylka Cremona)
• nové vizitky pro činovníky sdružení
• celoroční informační práce na facebookových stránkách
• inovace webových stránek – nyní byste na nich měli najít veškeré potřebné informace