✿ O nás ✿

" Malý statek, který se snaží o velké věci "

Malostatek Blatiny je spolek, který od roku 2008 do roku 2018 působil mezi středočeskými městy Votice a Sedlčany. Spolek byl založen v lednu roku 2012. Zázemí spolku tehdy tvořil malý statek a přilehlé louky a pastviny. Samotný malostatek stál jako poslední stavení ve vsi a pozemky tvořily jednotný celek za statkem směrem od vesnice. Malostatek Blatiny působil v Šebáňovicích od roku 2008, kdy byl statek zakoupen a započalo se s rozsáhlou rekonstrukcí.

Od května roku 2018 Malostatek Blatiny působí necelých 30 km od Plzně na samotě na úpatí brdských hvozdů. Současné zázemí malostatku tvoří uzavřený areál mlýna, přilehlé louky a pastviny ale i rybníky a potok.

Obyvatelé

Trvalými obyvateli z řad člověčí říše je Matouš Horák, jeho manželka Martina Horáková a jejich dva malí synové Matouš a Přemysl. Dále nám nenahraditelně vypomáhá maminka pana malostatkáře, paní Hana Slavíková i oba rodičové paní malostatkářky. Na malostatku se nalézá široké portfolio členů z řad říše zvířecí. Některá zvířata k nám přišla po svých, některá jsme nalezli, některá byla zachráněna před zbytečnou smrtí, některá před bídnými životními podmínkami a některá byla i zakoupena. Na rozdíl od lidí mají zástupci fauny téměř vždy radost ze života a část této radosti přechází i na lidi, kteří se ocitají v jejich bezprostřední blízkosti. To je ta energie, která dobíjí jak nás malostatkáře, tak mládež sem docházející a i členy exkurzí a ubytované u nás na statku.

Využití zvířat

Není mnoho nekrvavých způsobů, jak využít toto široké spektrum zvířat. My jsme jich pár našli. Poskytujeme ubytování pro organizované skupiny mládeže, které zahrnují svezení na koni, procházku s volkemu nebo třeba s divokým prasetem. Toho také využíváme při exkurzích na statku a programech pro rodiny s dětmi. Zde si mohou všichni pohladit většinu zvířat a výklad je zaměřen především na rozdíl dnešního a dřívějšího hospodaření. U divokých handicapovaných zvířat se můžete dozvědět zase to, co si v encyklopediích nepřečtete.

Kultura

Na statku pořádáme také folkové koncerty, harmonikářská posezení pro starší a jiné kulturní akce. Díky tomu opět seznamujeme veřejnost s naším projektem a pomáháme i rozšiřovat podvědomí lidí o důležitosti jednotlivých zvířecích druhů. Vrcholem sezony bývá živý zvířecí Betlém, který je volně přístupný pravidelně na Vánoce.

Aktivity pro mládež

Mezi tradiční aktivity malostatku patří i práce, a to každodenní. Vzhledem k tomu, že práce ještě nikoho nezabila, poskytujeme ji částečně jako terapii pro mládež, která "neví co se sebou". Trávit tak u nás mohou prázdniny, všední odpoledne i víkendy. U nás se naučí jezdit na koni, kydat a stlát, krmit jednotlivé druhy zvířat, chlapci třeba řídit auto a traktor, brousit, řezat, vrtat ... a dámy česat vlnu, příst na kolovrátku nebo se starat o zahrádku. Pomocí těchto činností se snažíme pomoci překonat složitější období náctiletých. Díky bohatému programu, pocitu potřebnosti a následné únavě jsou výsledky více než kladné. Nikoho nenutíme zde být ani k nám pravidelně docházet, je to pouze na vlastní iniciativě přítomných pomocníků.

Aktivity pro dospělejší

Dále pořádáme v pravidelných intervalech takzvané víkendovky. Jsou to kulturně-pracovní akce, pro mladší generaci z řad studentů i pracujících. Při těchto víkendových akcích se v sobotu věnujeme klasickým hospodářským činnostem a neděle se obětuje na menší výlet po okolí. Studenti si mohou s sebou přivézt i své kamarády, rodinné příslušníky nebo i psy. Členové těchto akcí si hradí jen dopravu. Stravu a ostatní výlohy se hradí z účtu statku. Večery se tráví především hraním na kytaru, harmoniku a klábosením.

Ekologie

Jako další aktivity sdružení můžeme uvést budování kladného vztahu k přírodě, základy ekologie, etologie zvířat, šetrného hospodaření, botaniky, péče o volně žijící živočichy nebo zkrášlování okolní krajiny. Pozemky v majetku statku jsou obhospodařovávány s citem a s přihlédnutím na ostatní živočišné i rostlinné druhy a biodiverzitu obecně. V okolí provádíme i biomonitoring především chráněnných živočišných druhů.

Jednou větou

Malostatek Blatiny a přátelé zapojeni do jeho činnosti se snaží pomáhat lidem, dětem i zvířatům ze své bezprostřední blízkosti. Především však těm, kteří to potřebují.

To znamená . . .

Malostatek Blatiny primárně slouží jako azylové zařízení pro zvířata všeho druhu. Sekundárně pak poskytuje ubytování a exkurze především mládeži a snažíme se ukazovat veřejnosti veškeré aspekty venkovského života, ekologie i soužití lidí s handicapovanými zvířaty.

Facebook.com

Více o našem (Vašem) statku se dočtete na těchto stránkách nebo na našich facebookových stránkách, na kterých najdete nejnovější aktuality a mnooooho fotek