✿ Návštěvní (ne)řád ✿

1.

Pokud máte nepřekonatelný odpor ke zvířatům, je zbytečné číst dál - nechte se raději doma. Strach ze zvířat Vám však rádi pomůžeme překonat.

2.

V areálu malostatku nejsou tolerovány jakékoliv projevy nenávisti, rasové nesnášenlivosti, xenofobie, homofobie vandalství nebo hulvátství.

Vyjímka je udělena pouze v případech, kdy jde o humor (nerovná se zesměšňování), byť třeba rasově nebo genderově nekoretkní.

Opatření se nevztahuje také na promítání skečů z České sody.

3.

NEvstupujte bez přítomnosti domácích do oplocených prostor, kde se vyskytují psi (terasa, zahrada, dílna, prostor před dílnou atd.) pokud se nedomluvíme jinak.

4.

Za děti a nezletilé osoby jsou zodpovědné osoby, které je doprovází, a to vždy a všude. Zodpovědné osoby jsou povinny seznámit své svěřence návštěvním řádem.

5.

Vstup se psy a s jinými domácími mazlíčky je pro ubytované povolen pouze po předchozí důkladné domluvě. Psi, o jejichž pobytu na statku budeme informováni až po Vašem příjezdu, budou automaticky vyhoštěni.

Pro návštěvníky kulturních akcí je doprovod psa dovolen pouze na vodítku a s náhubkem a pouze v zahradním amfiteátru. Pokud hodláte akci pořádanou na statku navštívit s jiným zvířetem, než se psem, domluvte se s námi předem. Ostatní zvířata než psi, o jejichž pobytu na akci pořádané na statku budeme informováni až po Vašem příjezdu, budou automaticky vyhoštěna.

Při exkurzích je vstup se zvířaty zakázán.

Pokud jste naší návštěvou nebo ubytovaným hostem a máte od nás předem dovolenou přítomnost Vašeho zvířecího kamaráda, informujte se při příjezdu o možnostech, kde se s ním můžete pohybovat a kde nikoliv.

Veškerá tyto pravidla jsou určena pro psy a ostatní zvířata vychované a tolerantní k dětem, lidem a k jakýmkoliv jiným zvířatům. Pro tupé, nevychované a netolerantní psy a zvířata je vstup na pozemky statku a do statku samotného zapovězen a není doporučeno ani žádat o svolení ke vstupu.

Členové sdružení si vyhrazují právo veta. Tzn. : vykázat kdykoliv psa (nebo jiné zvíře) z pozemků statku, pokud je mu cizí slušné vychování, a to třeba i s majitelem.

6.

NEodhazujte nedopalky ani odpadky na zem, ohrožujete zdraví i život našich zvířat.

7.

K zvířecím obyvatelům se chováme tak, jak se chovají oni k nám = převážně hezky. Nebojte se však razantně shodit kočky ze stolu nebo odstrčit psy, kteří na vás skáčou.

8.

Na pozemcích statku je zakázáno užívat drogy a jiné návykové látky a je zakázán vstup lidem pod vlivem těchto návykových látek s vyjímkou nikotinu, alkoholu, kofeinu a ostatních drog běžně dostupných v potravinových řetězcích. Členové sdružení si vyhrazují právo vyhostit z areálu kohokoliv, kdo se neumí chovat slušně pod vlivem námi dovolených i zakázaných látek (drog).

9.

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách pokud není stanoveno jinak.

10.

Zákaz používání ohně (svíčky, zapalovače, sirky atd.) Ve vnitřních prostorách i na pozemcích statku (s vyjímkou kouření na venkovních prostranstvích statku), pokud se nedohodneme jinak.

11.

Absolutní ZÁKAZ používání dělobuchů, petard, střelných zbraní, ohňostrojů a jiné primitivní zábavy na pozemcích statku, uvnitř statku i v bezprostřední blízkosti areálu Malostatku Blatiny

12.

Je zakázáno bez dovolení manipulovat se zařízením umístěným ve společných vnitřních i venkovních prostorách (elektrický kotel, kotel na dřevoplyn, promítací zařízení a jeho ozvučení, elektronický terč a šipky, kukačky, vozidla a zemědělská technika, pracovní stroje atd.)

13.

Bez dovolení zakázán vstup do prostor chléva, stodoly, bytu domácích a privátních pokojů, dílny, ohrad, výběhů a voliér zvířat, psích příbytků, půdních prostor, automobilů a zemědělské mechanizace.

14.

Dveře jsou od toho, aby se zavíraly, pokud se zrovna záměrně nevětrá. Venkovní brány a branky se zavírají vždy, aby se předešlo vandrování našich psů po vesnici.

15.

Světla jsou od toho, aby se s nimy svítilo, ale pouze v přítomnosti bdících osob.

16.

Co kde ušpiníme nebo vylijeme, to vyčistíme nebo vytřeme. Pokud není ve vašich silách uvést prostor do původního stavu, nahlašte vše domácím.

17.

Pokud jakékoliv vybavení statku rozbijeme nebo ztratíme, tak to zaplatíme nebo koupíme. Pokud to není ve vašich silách, nahlašte vše domácím.

18.

Prosím, nahlašte veškeré Vámi zjištěné závady, poruchy, špatně fungující věci a v horším případě i zjištěná zranění nebo podezřelé chování našich zvířat.

19.

Do záchodu ani umyvadla (do odpadu) NEpatří odpadky ani dámské hygienické potřeby !

20.

Při koncertech, festivalech i jiných placených akcích se platí ve všech případech vždy celá částka za vstupenku. Pokud se k nám jdete podívat pouze na pět minut nebo půl hodiny před koncem projekce, je to Váš problém. Odměnou Vám je pocit, že s výtěžkem ze vstupného bude naloženo dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Výjímky v placení vstupného jsou uvedeny zde

21.

Při kreslení a malování na dřevěném stole v klubovně používejte vlastní nepromokavý ubrus nebo igelit.

22.

Při odjezdu nenechávejte v lednici ani ve sklípku potraviny, pokud se nedomluvíme jinak.

23.

V topné sezóně nemanipulujte s termostatickými kouhouty radiátorů. Pokud je vám teplo či zima, rádi Vám přitopíme nebo přimrazíme, popřípadě vás rádi poučíme, jak docílit požadované teploty v místnosti. Nesnažte se prosím docílit chladu v místnosti otevřeným oknem.

24.

Při odchodu vždy zavíráme okna (déšť, vítr).

25.

Návštěvy a ubytovaní využívají pouze sociální zařízení v patře, záchod s koupelnou v přízemí je privátní.

26.

Před vstupem na schodiště do prvního patra si prosím zouvejte venkovní obuv a používejte přezuvky, jste-li jimi vybaveni. K uložení venkovní obuvy používejte dřevěný botník, který stojí po levé straně před vchodem do potravinového sklípku.

27.

Při vstupu na pozemky Malostatku Blatiny se zavazujute dodržovat veškerá tyto pravidla. Pokud se kdokoliv jakkoliv proviní proti těmto pravidlům nebo proti pravidlům slušného chování, morálky nebo etiky, vystavuje se nebezpečí vyhoštění z pozemků Malostatku Blatiny o.s. a z kulturních akcí námi pořádaných, a to třeba i nevratně.